• Companies
  • Konya
  • Exhibitions
  • Support
  • HS Code Search
Homepage/Industries/Forestry Products/Şeneller Orman Ürünleri/
Forestry Products Search

Şeneller Orman Ürünleri

Forestry Products

ABOUT US

ŞENELLER GRUP A.Ş. olarak; aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda, çevresel kirliliği önlemeyi ve her sahadaki potansiyel ve performansımızı sürekli geliştirmeyi taahhüt etmekteyiz: İlgili tüm yasa ve yönetmeliklerle belirlenen standartları sağlamak. Doğal kaynak kullanımını azaltmak ve mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelmek. Üretimden ve diğer faaliyetlerimizden kaynaklanan atıkları, uygulanabildiği her durumda ve her sahada en aza indirmek. Yatırım kararları alınırken, çevresel kıstasları dikkate almak. Tüm faaliyetlerimizde, bunların çevreye olabilecek etkileri konusunda tedbirli ve dikkatli davranmak. Bir Çevre Yönetim Sistemi geliştirip, bu sistemin etkin olmasını ve güncel tutulmasını sağlamak. Acil Durum Riskleri’ni azaltmak. Çevrenin korunması ile ilgili olarak tüm personelin eğitilmesini sağlamak.

PURCHASED RAW MATERIALS

Log
Commercial property