Tarihçe Ve Turizm

Mevlana Türbesi ve Mevlevi Dergahı Külliyesi

Mevlana 17 Aralık 1273’de vefat edince, babasının kabrinin başucuna gömülmüştür. Vezir Muinüddün Pervane, Bedreddin Tebrizi gibi ileri gelen isimler Mevlana’ya layık bir türbe yapma girişiminde bulunurlar. Yaptıkları türbe tipik bir Selçuklu türbesi konumundadır. Selçuklu mimarisini yansıtmaktadır.

Günümüzde mahzen hariç türbe pek çok değişikliğe maruz kalmıştır. Şuanda Yeşil Türbe diye bilinen gövde Karamanoğulları tarafından yapılmıştır. Türbenin boyu 25 metre uzunluğundadır. Mevlana Türbesi zamanla Mevlana’nın yakın dostlarının ve  ailesinin kabirleri ile donatılmıştır. Konya’nın en büyük mezarlarından biri konumundadır. Yapı; dış kapılar, derviş hücreleri, meydan-ı şerif, mutfak, çelebi dairesi, kütüphane, misafirhane, avlular, şeb-i arus havuzu, şadırvan, sel sebil, tilavet odası, ademat-ı pir, kibabu’l aktab, gümüş kafes, çerağ kapısı, mescit, semahane kısımlarından oluşmaktadır.

Külliye; Yeşil Türbe, gümüş kapı, mescit, semahane, derviş hücreleri, matbah, Hurrum Paşa Türbesi, Hasan Paşa Türbesi, Sinan Paşa Türbesi, Murad Paşa Kızı Türbesi, Mehmed Bey Türbesinden oluşmaktadır.