Tarihçe Ve Turizm

Karatay Medresesi

Medrese Selçuklular zamanında yapılmış olup Osmanlı döneminde de kullanılmıştır. Hadis ve tefsir ilimleri okutulmak için yaptırılmıştır. Mevlâna Hazretleri de öğrencilerine bu medresede eğitim vermiştir. Yapı Selçuklu mimarisinin güzel bir örneğidir. Yapının duvarları yazı ve şekillerle bezenmiştir. Kapıda medrese ile ilgili kitabeler, ayet ve hadisler yer almaktadır.

Giriş kapısından kubbeli kare bir kısma geçilir. Bu kısımda duvarların tümü çini ile süslenmiştir. Medresenin yapımında Türk üçgenlerine de yer verilmiştir. Ancak bu mekân günümüze kadar özgünlüğünü koruyamamıştır. Çok az kısmı varlığını sürdürebilmiştir. Türbeyi kaplayan çiniler dökülmüş ve balık kılçığı şeklinde tuğlalar ortaya çıkmıştır.