Tarihçe Ve Turizm

Eşrefoğlu Camii

Camii 1299’da türbe, Emir Süleyman Bey tarafından kervansaray ve hamam ile bir külliye şeklinde yaptırılmıştır. Çini, mozaik, mihrap ve künde kari teknikleri kullanılmıştır. Büyük ölçüde ahşap kullanılmıştır. Bu da camiyi eşsiz kılmaktadır.