Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et

Konya

İhracat Nedir?

İhracat Nedir?

Firmanızı Dünyaya Tanıtmanın En İyi Yolu: İhracat

Şirketlerin ihracata verdiği önem, hem şirketin büyüme potansiyelini artırması hem de ülke ekonomisine katkı sağlaması açısından kritik bir rol oynuyor. Dış ticaretin en önemli başlıklarından biri olan ihracat, planlı olmayı ve iyi bir fizibilite çalışmasını da beraberinde getiriyor. Gelin, ihracatı farklı yönleriyle ele alarak avantajları, önemi, riskleri ve diğer detaylarını birlikte inceleyelim.

 

İHRACAT NEDİR?

İhracat, ürün ya da hizmetin bir ülkeden başka bir ülkeye döviz cinsinden satışının yapılması ve lojistik sürecini ifade eder. Ülkeye döviz akışı sağlamasıyla modern ekonomiler için büyük öneme sahiptir. Şirketler, ürün ve hizmetleri var olan pazarlara veya yeni pazarlara ihraç ederek kârı artırır ve küresel pazar payı elde edebilir.

Peki nedir ihracatı bu derece önemli kılan?

İhracat, bir ülkenin ve şirketlerin büyümesini ve rekabet gücünü artırmak için önemli bir stratejidir. İhracatın işinize sağladığı faydaları şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Bir şirketin iç pazarda iyi bir performans göstermesinin yanında, yabancı pazarlara girmesi de kâr oranını artırır.
  • İhracat, pazar payını genişletme fırsatı verir.
  • Fazla üretim kapasitesini ihracat ile birlikte pazarlayarak ortalama birim maliyetler azaltılır ve ölçek ekonomisine kolaylıkla ulaşılabilir.
  • Uluslararası pazarlardaki yoğun rekabet, ihracatçıları ürünlerini pazarın ihtiyaçlarına göre uyarlamaya teşvik eder. Bu şekilde, teknolojik "know-how" düzeyinde gelişmeler elde edilir.
  • Mevsimsel satış dalgalanmalarının olumsuz etkileri, ihracatın sağladığı çeşitli pazarlar sayesinde azalır.
  • Şirket ismi ve marka dış pazarlarda tanıtıldıkça marka bilinirliği artar, daha fazla pazar alternatifi sağlar.

Tüm bu avantajların yanında, ihracatın getirdiği bazı riskler de tabii ki vardır. Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ödeme yapılmaması, sözleşmelerdeki anlaşmazlıklar, savaş, hedef ülkedeki millileştirmeler sonucu istikrarsızlıklar, ürünün yabancı pazarda kabul görmemesi gibi ihtimaller söz konusu olabilir.

 

Dış Pazarda Firmaları Hangi Etmenler Bekliyor?
Firmalar, dış pazarlara açılırken çeşitli engel ve sorunlarla karşılaşabilir. Bu zorluklar, firmanın finansal, idari ve teknik yapısından kaynaklanabileceği gibi, ihraç edilecek ülke ve pazardan da kaynaklanabilir.

Teknoloji ve Ar-Ge: Küreselleşmenin etkisiyle teknolojik yenilikler çabucak tüketilmekte. Bu nedenle rekabet üstünlüğü sağlayabilmenin bir yöntemi, sürekli yeni ürün ve hizmetleri piyasaya sunmaktır.

Yetişmiş Eleman ve Dil Sorunu: Dış pazarlara açılmak isteyen firmalar, nitelikli eleman eksikliği nedeniyle etkili bir performans sergileyemeyebilir. Özellikle ihracat ve pazarlama alanında deneyimli, yabancı dil bilen ve yetkin çalışanların istihdam edilmesi, bu sorunu çözmek için önemli bir adımdır.

Üretim Maliyetleri: Uluslararası pazarlarda başarılı olmak isteyen şirketler, öncelikle kalite-fiyat dengesini etkili bir biçimde oluşturmak zorundadır. Bu dengeyi sağlayabilmek için yeni maliyet ve fiyat tekniklerinden yararlanılmalı, pazar mutlaka iyi analiz edilmelidir.

Taşıma- Depolama ve Dağıtım: Türkiye’den bir çok denizaşırı ülkeye mal nakletmek çok yüksek maliyet ve uzun zaman gerektirmektedir. Bu nedenle bir ihracat projesini planlarken taşıma olanakları ve maliyetleri dikkatle araştırılmalıdır.

Standardizasyon: Standartlaşma, ürünlerin belirli sınırlar çerçevesinde uymak zorunda olduğu bir uygulamadır. Standartlar, bir ürünün kalite, güvenlik, dayanıklılık, performans gibi belirli bir kabul edilebilirlik seviyesine sahip olmasını sağlar.

İhracat Kontrolleri: İhracat kontrolleri, ulusal güvenlik kaygılarından kaynaklanan iç düzenlemelerdir. Aynı zamanda uluslararası sorumluluk ve iş birliği gereği olarak, dış ticarete konu olan mal, hizmet veya teknolojilerin transferinde uygulanan kontrollerdir. Uluslararası ambargo kararları, uluslararası anlaşmalar ve çok taraflı ihracat kontrol rejimleri, ihracat kontrolünü zorunlu kılan temel düzenlemelerdir.

Rakipler ve Rekabetin Şiddeti: Eğer hedeflenen dış pazarda güçlü ve kararlı rakipler varsa, bu durum hedeflenen ürünün karlı bir şekilde satılmasını engelleyebilir. Bu nedenle, rekabet koşullarının ayrıntılı olarak incelenmesi önemlidir.

Rekabet analizi, hedef pazardaki rakipleri, onların pazar paylarını, ürünlerini, fiyatlandırma stratejilerini, dağıtım kanallarını ve pazarlama faaliyetlerini değerlendirmeyi içerir. Bu analiz, firmaların rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemelerine ve buna göre stratejilerini oluşturmalarına yardımcı olur.

Güvenlik- CE İbaresi: Ürünlere bu ibarenin eklenmesi, bu ürünlerin Avrupa Birliği ülkeleri için “Serbest Dolaşım Pasaportuna” sahip oldukları anlamına gelir. Ürünlerine CE ibaresini eklemek isteyen firmalar, mutlaka bir uzmana danışmalıdır.

Çevre- ISO 14000: Global dünyanın en önemli etmenlerinden biri çevre değerlerinin korunmasıdır. ISO 14000 Çevre Yönetim Sistemi standartları, işletmelerin çevre dostu üretim yapmalarını ve ürünlerinin çevreye duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla yayınlanmıştır. Bu standartlara sahip olan işletmeler, uluslararası pazarlara daha kolay giriş sağlayabilmektedir. Çünkü günümüzde çevre bilinci giderek artmakta ve tüketiciler çevreye duyarlı ürünleri tercih etmektedir.

Kalite- ISO 9000: Küresel ekonomide başarılı olabilmek için rakip işletme ve ülkeler bazında asgari düzeyde sahip olunan bir kalite güvence sisteminin geliştirilmesi gerekir. Günümüzde uluslararası pazarlarda birçok ülke kendi ülke sınırlarına girecek olan mal ve hizmetlerde kalite belgelerini şart koşmaktadır.

Kültür: Kültürel farklılıklar uluslararası pazarlar için önem taşır. Çünkü kültür, oldukça değişken bir ögedir ve pazarlamanın başarısını etkiler. Bu nedenle her ülkenin gelenek, görenek, tutum, alışkanlık ve davranışları, nüfusun gelişimi, dağılımı, din, dil, ırk, sosyal sınıflar, aile sistemleri, sosyal değerler ve normlar özellikle uluslararası pazarlamada göz önünde bulundurulmalıdır.

Ülke ve Firma İmajı: Uluslararası pazarlamada özellikle ülke imajı ve firma imajı dış pazarlara açılmak isteyen firmalar açısından çok önemlidir. Ülkelerin yabancı sermayeye karşı tutumları, siyasi istikrar, toplumsal barış, sendikal hareketler gibi konular ülke imajı açısından etken faktörlerdendir.

Peki siz, firmanızı ve ürünlerinizi dış pazarlarda tanıtmak, küresel başarıya ulaşmak ve büyümek için hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? İşte size ihracatın en kolay ve en etkili formülü: List of Company!

 

List of Company ile Dış Ticaret Çok Kolay!

Dünya çapında alıcı kitlenize doğrudan ulaşmanın en iyi yolu List of Company. Aylık 60.000’den fazla ziyaretçi alan bu platform aracılığıyla ürünlerinizi kolaylıkla pazarlayabilir, büyük ticaret adımları atabilirsiniz. List of Company, ürünlerinizi ve firmanızı tanıtmak için size benzersiz bir vitrin sunuyor. Ürünlerinizi yükleyin, profilinizi sürekli güncel tutun ve öne çıkan markalar arasında yer alın. İçeriklerinizi 8 dile uyarlayarak potansiyel müşterilerinize kolayca hitap edin. Sektörünüze gelen taleplerden haberdar olun ve yepyeni pazarlara açılın.

List of Company ile işinizi hemen küresel boyuta taşıyın!