Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et

Konya

İhracat Teşvikleri ile Başarıyı Yakalayın!

İhracat Teşvikleri ile Başarıyı Yakalayın!

İhracat destekleri, bir ülkenin ticaret hacmini artırmak, uluslararası pazarlarda rekabet edebilirliğini güçlendirmek ve ihracatçı firmaların büyümesini teşvik etmek amacıyla hükümet tarafından sağlanan çeşitli desteklerdir. Bu destekler genellikle Ticaret Bakanlığı, KOSGEB ve Eximbank gibi kuruluşlar tarafından yönetilir.

İhracat geliştirilmesi destekleri, ihracat yapan firmaların ihracat potansiyellerini artırmalarına yardımcı olmayı, uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmayı ve sürdürülebilir bir ihracat yapısına kavuşmalarını amaçlar.

Ticaret Bakanlığı İhracat Desteklerinden Kimler Faydalanabilir?

Türkiye’de üretim yapan ya da Türkiye sınırları içinde üretilen ürünlerin ticaretini yapan, bilişim, yönetim danışmanlığı gibi hizmet sektöründe yer alan ve ilgili ürün/hizmetlerini yurt dışına pazarlamak isteyen firmalar Ticaret Bakanlığı ihracat desteklerinden faydalanabilir.

İhracat destekleri ile e-ihracat ve mikro ihracat destekleri şu şekilde sıralanabilir:

Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği

 • Yurt Dışı Pazar Araştırması Desteği: Tebliğ kapsamında sınai veya ticari faaliyette bulunan şirketler tarafından gerçekleştirilen yurt dışı pazar araştırması seyahatlerine ilişkin giderler %70 oranında desteklenir. Bir yurt dışı Pazar araştırması gezisi kapsamında en fazla iki şirket çalışanının ulaşım, günlük 50 ABD dolarına kadar araç kiralama, konaklama gibi giderleri karşılanır. Her takvim yılı içerisinde şirket başına 10 yurt dışı pazar araştırması gezisi desteklenir.
 • Rapor, Yurt Dışı Şirket ve Yurt Dışında Yerleşik Şirkete Ait Marka Alım Desteği: Şirketler ile iş birliği kuruluşlarının yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan sektör, ülke, yurt dışında yerleşik şirket veya marka odaklı rapor giderleri ile yurt dışında yerleşik şirket alımlarına yönelik mali ve hukuki danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler; şirketler için %60, iş birliği kuruluşları için %75 oranında desteklenmektedir.
 • Sektörel Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programları Desteği: Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ticaret heyeti programlarına ilişkin giderler ve alım heyeti programlarına ilişkin giderler ise %50 oranında desteklenir. İş birliği kuruluşlarınca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programları çerçevesinde aşağıdaki giderler karşılanmaktadır:
  • Ulaşım,
  • Konaklama,
  • Tercümanlık giderleri,
  • Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri,
  • Fuar katılımına ilişkin giderler,
  • Görsel ve yazılı tanıtım giderleri,
  • Halkla ilişkiler hizmet giderleri,
  • Sergilenecek ürünlerin nakliye giderleri.

Sektörel ticaret heyetlerinin Bakanlıkça belirlenen hedef ve öncelikli ülkelere yönelik olması durumunda destek oranı 10 puan artırılır.

  • E-ticaret Sitelerine Üyelik Desteği: E-ticaret sitelerine toplu üyelik giderleri işbirliği kuruluşları için %80 oranında desteklenmektedir.

Pazara Giriş Belgeleri Desteği

 • Pazara Giriş Belgeleri: Bir ülke pazarına girişte zorunlu olarak aranan veya pazara girişte avantaj sağlayan belge, sertifika, test veya analiz raporlarıdır.
 • Küresel Tedarik Zinciri: Hammaddelerin ara malına ve ara malların nihai ürünlere çevrilmesi, ara malı/nihai ürünlerin müşterilere dağıtımı ve satış sonrası hizmetler safhalarını içeren üretici ve dağıtıcılardan oluşan küresel ağı ifade eder.
 • Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projesi: Şirketlerin küresel firmalarla tedarikçi ilişki kurmalarını sağlayacak mahiyette ve ilgili genelgede belirtilen nitelikteki giderleri içeren projedir. Türkiye’de sınai ve / veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin pazara giriş belgeleri alımları ile küresel tedarik zincirine katılımlarını sağlamaya yönelik giderler desteklenmektedir.

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi (UR-GE Projeleri)

 • UR-GE Projesi: UR-GE Projelerinin süresi 3 yıldır. Proje süresi, Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından projenin performansına göre 2 yıla kadar uzatılabilir.
 • İhtiyaç Analizi, Tanıtım, Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri ile Proje Uzmanı İstihdamı: UR-GE Projeleri kapsamında ihtiyaç analizi, eğitim hizmeti, danışmanlık hizmeti, kümenin yurt dışında tanıtımı gibi faaliyetlerin organizasyonuna ilişkin giderleri en fazla %75’i proje bazında desteklenir.
 • Yurt Dışı Pazarlama ve Alım Heyeti Faaliyetleri: İş birliği kuruluşunca düzenlenen 10 adet yurt dışı pazarlama faaliyeti için her bir faaliyet başına 150.000 ABD Dolarına kadar, 10 adet alım heyeti faaliyeti için ise her bir faaliyet bazında 100.000 ABD Dolarına kadar giderlerin en fazla %75’i desteklenmektedir.  
 • Bireysel Danışmanlık Programı: Şirketlerin yıllık 50.000 ABD Dolarına kadar 3 yıl alacakları danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderleri %70 oranında desteklenir.

Fuar Katılım Desteği

Desteğin amacı, katılımcıların yurt dışında gerçekleştirdikleri fuar katılımları ve organizatörler tarafından yapılan tanıtım harcamalarının desteklenmesidir. Bu kapsamda Türk ihraç ürünlerinin dış pazarda tanıtılması ve ihracatın artırılmasına katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

 

İhracat desteği konusunda Ticaret Bakanlığı'nın sunmuş olduğu imkanlar bunlarla da sınırlı değil. İhracatçıların faydalanabileceği birçok teşvik seçeneğine www.kolaydestek.gov.tr adresinden ulaşabilir ve başvuru süreçleri hakkında detaylı bilgilere erişebilirsiniz.