Konya

Tarihçe ve Turizm

Konya'nın Tarihi

İsimleri asırlarca değişmeyen nadir şehirlerimizdendir Konya. İsmini ‘Kutsal Tasvir’ anlamına gelen ‘İkon’ kelimesinden aldığı söylentiler arasındadır. Bir başka rivayet ise şehre musallat olan ejderhayı öldüren kişiye teşekkür etme amacıyla bir anıt yaptırılır bu anıtın ismi de ‘İkonion’dur. Konya’nın isim hikayesi hakkında bu gibi rivayetler mevcuttur.

M.Ö. 7000li yıllardan beri Konya’da yerleşik hayata geçilmiş durumda. Yurdumuzun en eski kentlerinden biridir. Bir kaç ülkenin topraklarında bulunmuş hatta başkent olmuştur.

Konya'nın TarihiKonya'nın Tarihi

Konya 10.yüzyıla kadar Bizans İmparatorluğu topraklarındaydı. 10.yüzyıldan sonra Konya’ya Selçuklular geldi. Selçuklu Devleti, Bizans İmparatorluğu’nu yenilgiye uğrattı ve Konya’yı fethetmesiyle Türkler Anadolu topraklarına girmiş oldu. Fetihle Konya’da Türk-İslam egemenliği dönemi başlamıştır. Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması bu olaylar örgüsünün sonucudur. Düşünce ve inanç hürriyeti bu topraklarda bulunan halkın devlete sadakatini arttırmıştır.

Anadolu Selçuklu Devleti’nin mimari eserleri ile Konya güzelleşmiş ve bir nevi altın çağını yaşamıştır. O dönemin şairleri, filozofları, bilginleri Konya’da bulunmuştur. Bahaeddin Veled, Mevlana Celaleddin Rumi ve Şems-i Tebrizi gibi mutasavvıflar şehrimize yerleşmiş en ünlü eserlerini Konya’da vermiştir. 211 yıl boyunca Anadolu Selçuklu Devleti egemenliğinde olan Konya bu dönemde Anadolu’nun en gelişmiş kentlerinden biri haline gelmiştir.

1308 yılında Anadolu Selçuk Devleti’nin yıkılmasıyla Konya Karamanoğulları Beyliği himayesine girmiştir. 1465 yılında dönemin Osmanlı padişahı Fatih Sultan Mehmet Karamanoğulları Beyliği’ne son vermiştir ve Konya artık Osmanlı İmparatorluğu sınırındadır. Eyalet olarak kurulan Karaman Eyaleti’nin merkezi de Konya olmuştur. Daha sonra bu isim değişerek Konya Eyaleti olmuştur. Hızla büyüyen ve gelişen Konya şuan da ülkemizin en gelişmiş şehirleri arasında yer almaktadır.

Konya'nın Turizmi

Her ülkenin, bölgenin, şehrin kendine öz değerlerini yansıtan yapıları bulunmaktadır. Bu yapıların da kendine özgü farklı hikâyeleri vardır. Turizm dediğimiz olgu da buradan ortaya çıkmaktadır. İnsanlar farklı şehirlerdeki, farklı ülkelerdeki değerleri ve olguları merak edip öğrenme ihtiyacıyla turistik geziler yaparlar.

Önemli bir turizm merkezi haline gelen Konya’da her yıl Aralığın ilk Pazar gününden 17 Aralık’a kadar geçen süre Mevlana Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu kutlamalarla Konya’nın manevi değerlerine sahip çıkan bir şehir olduğunu anlayabiliyoruz.

Konya’da sadece Mevlana Haftası kutlaması yapılmıyor. Çeşitli haftalarda şenlikler, yarışmalar düzenleniyor. 5-11 Temmuzda Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri, 25-30 Ekimde Âşıklar Bayramı, 9 Eylülde Cirit yarışmaları, 5Ağustos - 5 Eylül'de Konya fuarı Konya’nın turizm faaliyetleri arasındadır.

Mimari yapıların zenginliği açısından ülkemizin 4. şehri konumundadır. Tarihi ve sanat eserleri bakımından zengin bir hazineye sahip olan Konya adeta Bozkır’da bir medeniyet abidesidir. Tarihi eserlerini şöyle sıralayabiliriz;

Alaeddin Camii : Anadolu Selçuklu devrinin en büyük ve en önemli camisi konumundadır. Alaeddin Tepesi üzerine inşa edilmiş cami Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerindendir.

Mevlana Türbesi ve Mevlevi Dergahı Külliyesi : Mevlana Celaleddin Rumi Konya şehriyle bütünleşmiş durumdadır. Konya deyince Mevlana, Mevlana deyince Konya akıllara gelmektedir. Her yıl Mevlana Müzesine gelen ziyaretçi sayısı bunu ispatlar niteliktedir. Türbede İslam âlim ve mütefekkiri Mevlana Celaleddin-i Rumi medfundur.

Kılıçarslan Köşkü : Sultan 2. Kılıçaslan tarafından kent merkezine yaptırılan köşk Alaeddin Tepesi adında ki höyüğü çeviriyor. Köşkün yalnızca doğu duvarı günümüze kadar ayakta kalabilmiştir. Köşk şu an turizme kazandırılmak üzere restore edilmektedir.

Karatay Medresesi : İzzeddin Keykavus döneminde Emir Celaleddin Karatay tarafından 1251 yılında inşa ettirilmiştir. Ancak 19.yüzyılda terk edilmiştir. Günümüzde ‘Çini Eserler Müzesi’ olarak hizmet vermektedir.

Nasreddin Hoca Türbesi : Mizah ustası Nasrettin Hoca’nın türbesi doğduğu şehir olan Akşehir’de bulunmaktadır. Zamanla ilk yıllardaki görüntüsünü kaybeden yapıya şu an ki görünümünü Akşehir kaymakamı Şükrü Bey kazandırmıştır.

Selimiye Cami : Yapının inşasına 2.Sultan Selim döneminde başlanmıştır. Osmanlı mimarisini en güzel biçimde günümüze taşıyan eserlerden biridir. Tarihçiler tarafından yapının Mimar Sinan tarafından yapıldığı değerlendirilmektedir.

Eşrefoğlu Camii : Camii Beyşehir Gölü’nün 100 metre kuzeyinde yer alır. 1299 tarihinde Eşrefoğlu Emir Süleyman Bey tarafından yaptırılmıştır. Selçuklu geleneğini yansıtan eserler arasındadır.

İnce Minareli Medrese : Alaeddin Tepesi’nin batısında yer alır. Sultan 2.İzzeddin Keykavus devrinde Vezir Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından ilim öğretmek amacıyla yaptırılmıştır. Mimarı Kelik Bin Abdullah’tır.Medresenin taç kapısı üzerinde Yasin ve Fetih sureleri vardır. Medrese; avlu, eyvan, dershane ve öğrenci hücrelerinden oluşmaktadır. 1956’dan beri müze olarak kullanılmaktadır.