Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et

Hediyelik Eşya

Hediyelik Eşya

Hediyelik Eşya

5 Kategori

Konya Hediyelik Eşya Firmaları

Hediyelik eşyalar teknik uygulama yöntemleri ile tasarlanır. Bir biblo hediyelik eşyasının imalat aşamasına gelin göz atalım. Biblo üretiminde teknik uygulamalar  bir eşyanın ahşap,taş,kil gibi ara ve asıl malzemelerle yapılma işlemidir. Teknik  uygulama kendine özle donanımı  ve özellikleri ile yapılmalıdır. Bu  yöntem estetik etki unsuru olarak karşımıza çıkar. Estetik etki malzemelerin plastik özellikleri ve kullanılan teknik yöntemlerinde birleşir. Teknik uygulamalar  ile biblo eserinin estetiksel bütünü oluşturur. Değişen tekniklerle beraber biblolar farklı form özelliklerini taşırlar. Teknik uygulamaya göre modeller ve tasarımlar imal edilir. Bu amaçla ön uygulamalarda da farklı teknik yöntemleri de kullanılır. Biblo imal edilirken buradaki imalathanelerde ara ve asıl uygulama tekniklerine başvurulur.Ara uygulama teknikleri modellemede kullanılmış olan kil,plasterin gibi plastik şekillendirme teknikler olarak karşımıza çıkar. Asıl uygulama teknikleri ise taş,seramik ve ahşap gibi malzemelerle yapılan biblolara verilen isimdir. Tüm bu uygulama tekniklerinin temelinde döküm ,tesviye ve modelaj teknikleri vardır. Örnek verecek olursak seramik döküm tekniğinde çoğaltma uygulaması için ilk önce kalıptan model hazırlama işlemi yapılır. Bu modelden tekniğe uygun alçılar seçilir. Seçilen alçılar teksir kalıplarına dökülmektedir. Bu teksir kalıplarından döküm çoğaltma işlemleri başarıyla yapılır.

Eğer imalathanelerde cam ile teknik uygulamalar yapılacaksa baskı,çökertme gibi teknik yöntemler kullanılmaktadır. polyester döküm tekniği  genelde mermer gibi taş tozlarını dolgu malzemesi amacıyla kullanılan bir tekniktir. Plastik uygulama tekniği,teknolojinin değişmesi ve hızla gelişmesiyle en yaygın biblo ve oyuncak tekniğine dönüşmüştür .Birçok elastik ve plastik  özeliklerine sahip bu teknolojilerle ürünün seri dökümüne müsait olması durumunda imal edilmektedir. Biblo sanatında tel kumaş,cam ve plastik gibi malzemeler bir arada kullanılmalıdır.Ayrıca biblolar  üretildikten sonra evlerimizde süs eşyası olarak kullanılmaktadır. Biblo  uygulamalarında ahşap oyma teknikleri ve taş yöntemleri teknikleri daha çok tercih edilir .Bu tekniklerde makine ve el ile uygulamalar yapılır. Örneğin karmaşık  halde bulunan ve asimetrik form çoğaltmalarda elle oymalar ve yontmalar uygulanır .Simetrik form çoğaltmalarda freze ve torna gibi makineler kullanılır .Farklı teknik uygulamalarda farklı stilizasyonlar uygulanılır. Örneğin taş eşyalarda taşın kırılgan yapısından dolayı kompakt form plastikleri tercih edilir. Bu amaçla  tekniğe ve yönteme göre uygun modeller imal edilir. Ahşap uygulama teknikleri araç,gereç  ve ürün bakımından geniş bir kullanım alanında sahiptir. Bugün suntanın yanında masif,kontraplak gibi ahşap rünler kullanılır. Ahşap işleme makinelerinin yanı sıra imalathanelerde Cns tezgahları da yer almaktadır. Metal uygulama  teknikleri tesviye ve döküm tekniklerinden  oluşmaktadır. Döküm tekniğinde uygulama 3 boyutlu oval ve rölyef formlarından figüratid biçimler elde edilir. Stilistik  biçimlerde ve taban parçalarından  tesviye uygulama aşamasına geçilir.

İmalathanelerde modeller için killer hazırlanır. Modelleme aşamasından killi çalışma yapmak için kilin iyi yoğrulması ve istenile kıvama getirilmiş olması gerekir. İyi yoğrulmuş ve istenilen kıvama getirilmiş killere detay modelajı yapılır. Burada dikkat edilmesi  gereken  husus detay modelajını dikkatli ve teknikle bilgiyle çizmektedir .Bundan sonraki işlem ise kalıplama ve uygulama tekniğinin doğru yapılmalıdır. Tüm model ve detaylar  biçimlendirmeyle özenle tasarlanır. Sonrasında doku işlemine geçilir. Doku ve üst yüzeysel şekilllendirmeye estetiksel etkiye ve şekillendirmeye göre yapmanız önem taşımaktadır. Biblo model imalathanelerinde tüm bu aşamalar yapıldıktan  sonraki en son aşama ise yüzey şekillendirmesini sırlama ve  oksitleme tekniklerine  uygun bir biçimde yapmaktır. Biblolardan sonraki bir diğer hediyelik eşyada cam imalatına göz atalım .Cam yapımındaki ana maddeler kum,kireç ve sodadır. Kum ise camın ana malzemesi olarak karşımıza çıkar.Ayrıca kum doğada en çok bulunan maddelerin başında gelmektedir. Sadece kum eritilerek elde edilen saf silis camından yapılmış malzemeler çok hassas ve kırılgan  özellikle göstermektedir. Camın düşük sıcaklıkta akışkan hale gelmesini ise içerisine kattığımız soda etki eder. Soda hem dayanıklılığı arttırılır hem de  eritme sıcaklığın düşürülme aşmasında cama fayda sağlar.Ayrıca su ve kimyasallara karşı olan dayanıksızlığın giderilmesi için dolomit ,feldspat ve kalker eklenmektedir. Harman adı verilen bu karşıma cam kırığı  şeklinde olan ikinci ham maddeler ilave edilir. Daha sonra fırında eritilmek için hazır hale getirilmiş olur .Harman cam fırınında 1500 derecede eritildiği zaman istenilen bal kıvamında ve renkte akışkan bir sıvı olan soda kireç camlarına dönüşmektedir. Erimiş cam damla halinde  otomatik olarak makinelerde üfleme ve presleme ile kavanoz,bardak vb gibi şekilde kalıplar ve modeller hazırlanır.

Camın oluşturulması içim farklı oranlarda değişik materyaller kullanılır. Bu değişik maddelere örnek verecek olursak kum içerisinde yer alan demir ile camlar yeşilimsi renk kazanır. Bu durumun öncesi için de karışım esnasında lead denilen madde kullanılır. Toz haline getirilmiş bu maddeler öncelikle büyük bir elekten geçilir ve sonra fırına atılıp rta sıcaklıkta 2000 derece eritilmesi sağlanır. Yapılmakta olan bu eritme işlemi esnasında ürünler sık aralıklarla karıştırılır. Isıtma ve eritme işlemi saatler sürer. Sonrasında erimiş şeker kıvamına yakın bir ürün elde edilmiş olur. Elde edilen bu ürün farklı teknikler yardımıyla  şekillendirilir.

Cam eşyaların biçimlendirme işleminde şişirme(üfleme)dökme,çekme,yüzdürme ,presleme,köpük haline getirme,silindirleme ve savurma yöntemleri cam işlemede kullanılır. Belirttiğimiz verilmiş olan bu yöntemlerden herhangi iri ile biçimlendirmiş cam kullanılabilecek bir ürün haline gelmektedir. Camın  kullanıma uygun bir obje haline  getirilebilmesi rodajlama, lamine ,renklendirme ,folyolama kesim asitleme kumlama ve bombeli temper gibi şekilllerden sonra mümkün olabilmektedir. Elde edilen tüm camlar dah sonra programlı olarak soğutulma aşamasına getirilir .Hat üstünde hassas kalite muayenelerden  özenle geçilir. Hatalı olan camlar ayrılır. Böylelikle üretim süreci tamamlanmış olur.

 Isıya Dayanıklı Cam

Bu cam türünün bir diğer adı güçlendirilmiş cam ya da güvenlik camı olan cam olarak bilinmektedir. Normal camlarla kıyasladığımızda  kırılmaya karşı daha fazla dayanıklıdır. Temperli camlar eşit kalınlıktaki normal camlara göre yaklaşık olarak 5 kat daha dayanıklı haldedirler. Isıya dayanıklılığı isen normal camlara göre daha fazladır. Cam elle tutulursa durgun ve sert etki yapmaktadır .Kırılganlığı nedeni ile de sert bir yere vurulduğu zaman  kolayca kırılır.Böyle olmakla beraber kimyacılar içinden su içtiğimiz  kabın kendisinin bir bir sıvı olduğunu vurgulamaktadır. Bütün bu  camlar durgunlaşmış,soğumuş camın belli başlı özellikleri olarak karşımıza çıkar. Cam yüksek  ısılara çıkarıldığında camın bu özellikle tümüyle değişir. Önce cam yumuşar. Sonra camda akıcılık kazanılmaya başlanır Hatta yeterli olan ısı verdiği taktirde cam su gibi akar. Cam bir maden olarak tanımlanmaktadır. Ama diğer madenlere göre çok önemli bir değişikliği bulunmaktadır. O değişikliği ise erime noktası değil yumuşama noktasının olmasıdır. İşte bu önemli özelliği ile cama ısı verilmesi durumunda cam sıvılaşır ve akıcılık kazanmış olur. Bundan sonraki aşamada cama üfleme tekniği uygulanarak şekil verilir Hediyelik cam eşyalarınız ise imalathanelerde  böylelikle hazırlanmış olur.

Size uygun Konya hediyelik eşya firmalarımıza aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.