Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et

İnşaat

İnşaat

İnşaat

11 Kategori

İnşaat yapı malzemeleri

İnşaat sektörü, tüm dünya insanlarını ilgilendiren, her birinin yaşamına etki eden bir sektördür. Günümüze kadar birçok alanda değişmiş ve gelişmiş olan bu sektör ile iç içe yaşamaktayız. Oturduğumuz evler, çalıştığımız iş yerleri, yürüdüğümüz yollar, köprüler ve birçok benzer yapı, bu sektörün eseridir. İnsan yaradılışı sebebiyle barınma, beslenme ve korunma becerileri ve iç güdülerine yeteri kadar sahip değildir.  Bu ihtiyaçları karşılamak için insan, kendisini diğer canlılardan üstün kılan beyin gücüne ihtiyaç duymuştur. İlk insanların da yaptığı gibi, etraftaki malzemeler beyin gücüyle kullanışlı şekillere dönüştürülmektedir. Dönüştürülen bu malzemeler yapıları oluşturmuştur. Böylelikle insan, korunma, barınma ve beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmiştir. Zamanla isteğe ve ihtiyaca göre kullanılan ürünler değişmiş, çoğalmış ve yenilenmiştir. İnşaat ifadesinin var olabilmesi için kullanılan her malzeme, yapı malzemesi olarak adlandırılır.

Yapı Malzemesi Nedir?

Yapı malzemesi, inşaat sektörünün ele aldığı bütün işlerde, kalıcı olarak kullanılmak için üretilen malzemelerdir. Kalıcı ifadesi önemlidir. Çünkü inşaatta kullanılan malzemenin sağlamlılığı, kalitesi, güvenilirliği, ömrü hayati değer taşımaktadır. Bu değerlerin varlığı yapıyı dayanıklı ve kalıcı kılmaktadır.

Yapı Malzemeleri Nelerdir?

İnsana sunulan bir hizmet olan inşaat sektörü, güvenliği göz ardı edememektedir. Yapılarda kullanılmak için üretilen ürünlerin hangi malzemelerden yapıldığı son derece değerlidir. Bu malzemeler arasında kaba inşaat malzemelerine bakacak olursak;

Çimento: Toz şeklindedir. Su ile karışımı sonrası kullanıma hazır hale gelir. Durdukça katılaşan bir yapısı vardır. Suyun fazla veya az eklenmesi halinde kullanım yerine göre kişiye zorluk çıkarabilmektedir. Bu sebeple toz ve su oranı, bağlayıcının kullanılacağı alana göre değişim gösterebilmektedir. İnşaat sektörünün devamlı ve değişmez yapı malzemeleri arasındadır. Çeşitleri arasında yer alan portland çimento yaygın olarak bilinir. Maliyeti yüksek olması sebebiyle özel istek sonucu üretilir. Köprüler ve yüksek yapılar gibi alanlarda kullanılır. Puzolonik, portland kompoze ve beyaz çimento çeşitleri de mevcuttur.

Seramik: Bir karışım sonucu oluşan seramik; kile, tozlara, toprak elementlerine ve suya ihtiyaç duyar. Bu karışımın şekillendirildikten sonra yüksek sıcaklıkta pişirilmesiyle meydana gelen yapı malzemesidir.

Kiremit ve Tuğla: Killi toprağın pişirildikten sonra kurutulmasıyla meydana gelir. Duvar yapımında kullanılır. Kiremit ve tuğlaların aralarına, bağlayıcı madde olarak tanımladığımız çimento malzemesi sürülür. Üst üste dizilerek duvar inşa edilebilir.

Ahşap: Oldukça kullanışlı ve eski yapı malzemelerinden bir tanesidir. Ağaçtan elde edilmesi sebebiyle organiktir ve kullanım alanı çok yaygındır. Parke, kapı, kapı kolları, kereste, kalıp tahtası, dolap gibi eşya ve malzemelerin yapımında kullanılmaktadır.

Cam: Cam haline gelebilmesi için ana malzeme olan kum, soda ve kireç ile birleşir. Sodanın buradaki kullanım amacı, düşük sıcaklıkta cama akışkan özelliği vermektir. Bu üç malzemenin karıştırılmasıyla yüksek ısıya maruz bırakılır ve erimeleri sağlanır. Günlük hayatta kullandığımız camlar farklı bir karışım ile elde edilir. Bu karışım, kalker, silis ve sodadan meydana gelir.

Demir-Çelik: İnşaat sektörünün olmazsa olmazıdır. Çelik dediğimiz malzeme, karbon ve demir alaşımıdır. Betonarme yapılarda yapının kaymasını ve çekilmesini önlemek için betonun içine konulur.

Plastik: Kimyasal yoldan yapılan ve kolaylıkla şekil verilebilen bir maddedir. Doğal bir malzeme değildir. Farklı elementlerin birleşimiyle ortaya çıkar. Otomobil yan sanayi, su tesisatı, mobilya, yer döşemelerinde kullanılmaktadır.

Yalıtım Malzemeleri: Enerji tasarrufu için tercih edilen yapı malzemeleridir. Isı yalıtımı, çatı yalıtımı, ses yalıtımı, su yalıtımı gibi uygulamaları mevcuttur.

Gaz Beton: Büyük performans gösteren ve çoğunlukla inşaatlarda kullanılan hafif bir duvar örgü malzemesidir. Hafif olması sebebiyle depreme dayanıklılığı yüksektir.  Isı yalıtımı da sağlayan gaz beton, çimento, silis, kireç ve su karışımından üretilmektedir. Gaz beton, işlenerek farklı şekillere girebilir.

Hazır Beton: Basınca dayanıklı olan hazır beton yapı malzemelerinin başında gelmektedir. Çimento, su ve agrega karışımından meydana gelir ve istenen şekle girebilir.

Kireç: Kireç taşının pişirilmesi sonucu ortaya çıkar. Beyaz renktedir. Su ile karıştırılıp kullanımından sonra kuruma özelliği vardır. Çimento gibi bağlayıcı bir maddedir. Yapı sektöründe farklı bölgelerde kullanılabilir.

İnşaat yapı malzemelerinden olan yapı kimyasallarına örnek olarak; tamir harçları, mastikler, derz dolguları, beton katkıları, şap katkıları, seramik yapıştırıcılar verilebilir.

Kalıp malzemeleri ise şu şekildedir: İnşaat kerestesi, çelik kalıp, masa kalıp, OSB, hazır kalıplar.

Konya'da Üretilen Yapı Malzemeleri

Ülkemizde inşaat sektörü, onlarca meslek dalını etkilemektedir. Ulusal hatta uluslararası alanlarda ulaştığı potansiyel sayesinde, alt dallardaki mesleklerini istediği gibi ve istediği zamanda harekete geçirebilme özelliği bulunmaktadır. Ülke için bu kadar önemli olan bir sektörün yapı malzemelerine önem vermemesi beklenemez. O halde yapı malzemelerine ulaşımın kolaylığı, üretim maliyetinin uygunluğu gibi etkenler de önem kazanmaktadır. Malzemelerin, ülkemizde kolaylıkla ulaşılabilir olması sektörün gelişmesine katkı sağlamaktadır. Konyada'da üretimi yapılan yapı malzemelerinin bazıları şöyledir:

Çimento; katkılı portland çimento, traslı çimento, uçucu küllü çimento, portland çimento, diğer hidrolik çimentolar, ateşe dayanıklı çimento, harç, beton ve benzeri karışımlar.

Demir-Çelik İnşaat; demir-tüvanan, demir-ayıklanmış, demir-parça, demir-toz.

Plastik ve Alüminyum İnşaat Malzemeleri; tabakalar, levhalar ve şeritler.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Nedir?

 01.01.2007 tarihi itibariyle mecburi yürürlüğe girmiş olan Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinin amacı, daimî olarak kullanım amacıyla üretilen yapı malzemelerinin, bulundurması gereken temel şartları belirlemektir. Bu malzemelerin taşıması gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerinin ve piyasa gözetimi ve denetimi usulleri hakkında esasları belirlemektedir.

Yapı Malzemelerinin Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Yapı malzemelerinin piyasa gözetimi ve denetimi, 4703 sayılı yönetmelik etrafında yapılmaktadır. Bu faaliyetler, piyasaya sunulan ürünlerin uygunluğunu kontrol etmektedir. Teknik şartlara ne kadar dikkat edilmiş veya edilmemişin tespitini yapmaktadır. Kalite konusunda da ne kadar özen gösterildiğini denetler. Araştırma ve tespitler sonucu, ürünlerde güvensizlik belirlenmesi halinde yaptırım uygulama hakkı mevcuttur.

Konya inşaat yapı malzemeleri firmalarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.