Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et

Kimyasallar

Kimyasallar

Kimyasallar

6 Kategori

Konya Kimya sektörü

Kimya sektörü günümüzde ürün bakımından oldukça geniş bir yelpazeye sahiptir. Mesela; inorganik kimyasallar, mineral yakıtlar, organik kimyasallar, vernik, eczacılık, gübre, boya, parfümeri ve kozmetik, sabun, barut, patlayıcı madde, fotoğrafçılık, sinemacılık eşyası, muhtelif kimyasallar, plastik ve plastikten mamul eşya ve kauçuk ve kauçuktan eşya bunlar kimya sektöründe kullanılan ürünlerdir.

Konya Kimya sanayisi pek çok sektöre ara mal ve hammadde temin etmektedir. Ülkemizde üretime olan katkısının yanı sıra dış ticarette de büyük öneme sahiptir.

Kimya sektöründe hammadde kullanmadan üretime giren ürün çok azdır. Bu yüzden de yukarıda saydığım ürünler, ara ürün olma konusunda büyük öneme sahiptir.

Kimya ürünlerinin ticaretinde en büyük öneme sahip olan ürün petro-kimya ürünlerinin hammaddesi olan “nafta” dır. Süreç, ham petrolden naftanın ve LPG’nin, bunlardan da etilen, propilen, benzen, paraksilen vb. ürünlerin üretilmesi ve bu maddelerden de alçak yoğunluklu polietilen, yüksek yoğunluklu polietilen polipropilen gibi plastik, kauçuk vb. sektörlerin hammaddesinin üretilmesi şeklinde gerçekleşmektedir.

 

Kimya Sektörünün Çalışma Çevresi

Günümüze baktığımızda hayatımızı daha çok kolaylaştırmak adına gelişimler sağlıyoruz. Kimyanın da bu alanda büyük gelişimlerinin olması gerekiyor temiz su tedarikine, giyecek ve barınaklara, sağlık ve ulaşıma, yarı-iletken devreler ve teknolojiye hemen her alandaki rolü büyük ve önemlidir. Bu doğrultuda küresel boyutta rekabet edebilecek güce sahip yerel kimya endüstrisinin geliştirilmesi ülke ekonomik politikalarının şekillendirilmesinde öncelikli konulardan biri olarak süregelmiştir. Kimya endüstrisi, imalat sanayiinin farklı bölümleri ile olan sıkı bağlantıları nedeniyle sınırlandırılması gerekmesiyle, bu konuda güçlük çekilen bir sektördür.

 

Dünyada Kimya Sektörü

Dünyadaki kimya sanayisinde kullanılan ürünlerin kullanımı %38’ini ana kimyasallar, %27’sini özel kimyasallar, %25’ini farmasötikler ve %10’unu tüketici kimyasalları oluşturmaktadır.

Avrupa kimyasal sektörün ticareti alanında önemlidir, bunun yanı sıra da Çin başta olmak üzere Asya ülkeleri oldukça güçlü bir büyüme kaydetmektedir. Avrupa’nın bu kadar önemli olmasının sebeplerinden biri etkili ulaşım altyapısının ve hizmetlerinin bulunması ve katma değeri yüksek ve ileri teknoloji kimyasal ürün üretiminde çok önde olmasıdır aynı zamanda yüksek vasfa sahip işgücünü olan Avrupa kimya endüstrisi, kimyasalların üretiminde ve kullanımında yüksek çevre ve güvenlik standartlarına sahiptir. Ayrıca, Avrupa güçlü tarihe sahip olduğu için güçlü kimya şirketlerinden oluşan bir yapıya da sahiptir. Öte yandan, kimyasal ürün satışlarında ve kimyasal ürün ihracatında son 10 yılda çok büyük bir atak gerçekleştirmiş olan Çin ve diğer Asya ülkeleri, bazı konularda Avrupa’nın önüne geçmiş bulunmaktadır günümüzde.

 

Türkiye’de Kimyasal Ürün

Türkiye’de kimyasal ürün sektöründe kullanılan ürünler şunlardır; ağırlıklı olarak petrokimya, sabun, deterjan, gübre, ilaç, boya, sentetik elyaf, soda gibi çeşitli kimyasal hammadde ve tüketim ürünlerinin üretiminin gerçekleştirildiği tesislerden ve şirketlerden oluşmaktadır. Kimya sektörü ithalata bağımlı bir alandır. Türkiye’de ise kullanılan hammaddenin yüzde 70’i ithal edilmekte, %30’u ise yerli üretimle karşılanmaktadır.

Kimya endüstrisinin gelişiminde en etkin rol oynayan iki doğal kaynak petrol ve doğalgaz bu su götürmez bir gerçek fakat Türkiye bu kaynaklara sahip değil bu yüzden ithal ederek karşılıyor bu ihtiyaçlarını.

 

Türkiye’de Kimyasal Sektörünün Gelişimi

Baktığımızda kimyasal sektörünün gelişimi yakın tarihe uzanıyor. Osmanlı devleti döneminde sabun, deterjan, gibi bazı temizlik malzemeleri dışında herhangi bir kimyasal kullanımı yoktu. Cumhuriyetin ilanı sonrasında kurulan bazı tesisler ve bunun yanı sıra gelişen tıp, patlayıcı, mürekkep ve tekstil alanın kimyasal sektörün hızla gelişmesinde büyük rol oynadı. 1900 yılının ortalarına doğru kimyasal sanayi gelişimi sağlanmaya da başladı. Devlet eliyle petrokimya, organik ve inorganik temel kimyasallar, gübre gibi alanlara yatırım yapılmaya başlandı. Bu hammaddeler ihracat ve ithalat olarak girdi çıktıya olanak sağladı. Günümüze baktığımızda ihracata dayalı politikalarla birlikte sektör günümüzdeki gelişmişlik düzeyine ulaşmıştır. Bu dönemde ithalat ve ihracat gelişmiş, başta ülkemizde olmak üzere otomotiv ve tekstil alanlarında pek çok girdi sağlanmıştır. Petrol ve petrol ürünleri; deterjan, ilaç kimyasalları, boya gibi ürünleri üreten kimya firmalarının, şirketlerinin çoğu, Marmara Bölgesinin üç büyük sanayisi İstanbul, Kocaeli ve Sakarya’da, Ege Bölgesi’nde İzmir’de yerleşim gösteren ürünler gübre ve petrol, Akdeniz Bölgesi’nde, ana ham maddelerden olan soda, bikromat gibi ürünlerin önemli üretim merkezleri de bulunmaktadır. Karadeniz Bölgesi’nde ise gübre fabrikaları bir hayli çoktur.

 

Girişim ve İstihdam

TÜİK’in açıkladığı en yakın yıl olarak 2011’den itibaren kimya sektöründe 4 bin girişim faaliyet göstermektedir. Yıllar itibarı ile toplam girişim sayısı yönünden imalat sanayi geneli içerisinde ortalama %1 paya sahip olan kimya sektörü sermaye-yoğun yapısını gözler önüne sermektedir.

Sektörün 2003 yılında 13,8 milyar TL olarak hesaplanan üretim değeri 2013’de 36,3 milyar TL’ye yükselmiş durumdaydı. 2005-2013 döneminde üretim endeksinin gelişimini incelediğimizde çıkarttığımız sonuç kimya sanayi üretiminin imalat sanayi üretiminden daha keskin iniş-çıkışlar yaşadığı ve imalat sanayi için önde gelen bir gösterge olarak değerlendirilebileceği görülmektedir.

 

Kimya Sektörünün Finansal Boyutu

Finansal başarısızlığın tahmini, işletmelerin gelecekleriyle ilgili karar ve yatırım, pazarlama, yönetim, finans ve üretim gibi alanlara yönelik düzenlemelere yön bulup, vermektedir. Bahsettiğim gibi kimya sektörünün hammaddesinin büyük bir bölümü ithalat ile karşılanıyor ülkemizde, yaklaşık yüzde 70’i ithal edilirken, yüzde 30’u ise yerli üretimle karşılanıyor. Türkiye’nin pek çok sektörüne ara mal ve hammadde temin eden bir sanayi dalı olarak gerek üretim gerekse dış ticarette ülke ekonomisine oldukça büyük fayda sağlamaktadır kimyasal sektör. Toplam ülke ihracatının yüzde 10’unu gerçekleştiren, yaklaşık 300 bin kişiye istihdam sağlayan kimya sektörü, Türkiye’nin hedeflerine ulaşmasında en fazla katkı yapacak sektörlerin ilk sıralarında yer alıyor. Türkiye ekonomisi 2017 yılında büyük bir gelişme kaydetti. Küresel ekonomideki büyüme ve özellikle Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomik performansındaki iyileşme de kimya sektörüne de olumlu etkide bulunacaktır.

Konya kimya firmaları ile ayrıntılı bilgileri aşağıdaki linklerden alabilirsiniz.