Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et

Tarım ve Hayvancılık Makineleri

Tarım ve Hayvancılık Makineleri

Tarım ve Hayvancılık Makineleri

14 Kategori

Konya Tarım Makineleri Sektörü

Tarım makineleri, bir enerji türünün başka bir enerjiye dönüşmesini sağlamak için kullanılan teknolojik ve teknolojik olmayan aletler bütünüdür. Çarklar, dişliler ve daha nice farklı parçalardan oluşurlar. Birincil üretimdir.  Çiftçilerin uygulamalı olarak kullandığı ve ihtiyaç duydukları bir piyasadır. Tarım makineleri aynı zamanda tarımsal mekanizasyon olarak bilinirler. Toprak işlemede kullanılırlar. Toprağın işlenmesi daha önceleri sadece kas gücüne dayalıyken ya da hayvan gücüne, bu durum teknolojinin gitgide gelişmesiyle çok daha basit aletlerden yararlanmaya, yani tarım makinelerinden yararlanmaya evrilmiştir. Tarım makineleri işletmelerin ürününü kolayca işlemelerinde büyük rol oynar.

 

Tarım Makinelerinin Görevleri Nelerdir?

Tarıma makineleri görevleri iş planlamasına dair bir strateji belirleme. Yerli üretimle imalatçılara destek sağlamak ve onların gelir düzeylerinin belirlenmesi. Olumlu ya da olumsuz etkilerin analizlerinin yapmak. Yapılan işin, işlerin daha fonksiyonel hale getirilmesi. Dinamik iş gücü. Mevcut sorunların çözümleri. Çözüm önerileri ve gelecek planlamasında aktif rol oynamaları. Tecrübe kolaylığı. En az risk ve yıpranma. Tarımsal verimliliğin artışı. Toprak ve ürün yönetim kolaylığı, netliği. Kaynağın tanınması. Ekonomik kullanım. Çevreye verilen zararın en aza inmesi. Tarım Makinelerinin görevi ihtiyaç duyulduğu kadar giderin olmasını sağlamaktır da.

 

Tarım Makinelerinin Avantajları Nelerdir?

Tarım makinelerinin avantajları güvenli bir iş sağladığı için  en başta tercih edilir. Ardından iş planlamasında ki pürüzler en aza indirgenmiş olur. Zamandan mükemmel tasarruf edilir. Maddi kolaylıkları ve insan gücünün en aza indirgemiş olmanın rahatlığı vardır. Hata oranı en düşük seviyededir. Yöntemler bellidir. İş akışı stabil olduğu için yapılan işe dair gayet öngörülü net adımlar atılır. Sürüm daima artar. Tarım makineleri yaygınlaştığı sürece kar oranı düşer ve ekonomik iyileşmeler baş göstermeye başlar. Zarar tespiti kesindir. Tarım makinelerinin avantajları süreklidir.

 

Tarım Makineleri İle Hassas Tarım Nedir?

Tarım makineleri ile hassas tarım elektronik ve bilgisayar tabanlı yapılan işlemler bütünüdür. Temelde sırtını teknolojiye dayamış bir iş gücüdür. Bir tarlanın hesap bilgileri ile veri tabanı bir araya getirilerek başlanır. Gelişmiş bir sistemdir. Küresel konumun belirlenmesi. Bölgenin ürüne göre olumlu olumsuz coğrafi bilgileri ve uzaktan algılama yöntemleri. Tarım makineleri ile hassas tarım başka ülkelerde farklı anılabilir. Alana özgü tarım, alana özgü işletme, bilgisayar destekli tarım, reçeteli tarım ve noktasal tarım.

 

Tarım Makineleri İle Hassas Tarımın Amacı?

Tarım makineleri ile hassas tarımın amacı girdisi yapılan ürünlerin yeterli miktarda yapılmasını sağlamaktır. Bunun sebebi ise israfı en aza indirgemek ve ekonomik avantajdır. Çevreye olabilecek zararlı etkileri ve tepkileri en aza indirmek. Ürün kalitesini stabil tutmak ve bu hususta itibar kazanmak. Gübre, ilaç ve başka kimyasal giderlerin önüne geçmek. Çevre kirliliğini ortadan kaldırmak. Yüksek miktarda ve kalitede ürün sağlanmasının garantisini vermek. Tarım işlerinin ve yetiştiriciliğin piyasada söz sahibi olması, yani daha yetkin kararlar almasını sağlamak için, doğru bilgi akışına sahip olmak. Tarım makineleri ile hassas tarımın amacı daha dengeli bir üretim, tüketim ve doğaya saygılı duymaktır.

 

Tarım Makinelerinin Gelecekteki Önemi Nelerdir?

Tarım makineleri gelecekteki önemi tarımla ilişkili olan her nokta için verimli olmuştur, olacaktır. Kapsamlı bir dünya olmasına karşın hiçbir karışıklığı yoktur. İstenileni vermiştir ve gelişen teknolojiyle daha fazlasını da verecektir. Tarım makineleri elde ettiği veriler, yaptırdığı analizlerle ve çiftçiye kazandırdığı rahatlık seviyesindeki tecrübeyle her zaman tercih edilmiş olmanın özgüvenini üzerinde taşıyacaktır. Tarım makinelerinin gelecekteki yeri üretim yoğunluğun artmasıyla orantılı olarak gelir düzeyinin de artmasını ardında getirecektir. Yaşam standartları yükselen çiftçiler daha çok yatırım yapacak ve daha ekonomi daha canlı olacaktır. Tarım makineleri sürdürebilir tarımın ise önünü en sakin biçimde açmıştır.

 

Tarım Makinelerinin Tarihi Gelişimi

Tarım makinelerinin tarihi gelişimi aslında insan oğlunun bundan 10 000 yıl önce tarımı keşfetmesiyle başlamıştır. Göçebe yaşamdan yerleşik hayata geçmek ise bu duruma hız kazandırmıştır. Bu uzun serüven ilk olarak saklanan tohumların elle ve sopa yardımıyla toprağa gömülmesi işlemiyle başlamıştır. Hemen ardından ise evcilleştirilen hayvanların kullanılmaya başlanması, onların çekiş ve itiş gücünden faydalanma taktikleri peyda olmuştur. Böylece basit tarım makinelerinin ilk adımı atılmış oldu. Sonrasında ise saban, pulluk, sanayi devrimiyle buharla çalışan, ama oldukça yavaş traktörler kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra ise içten yanmalı motorlar üretilmiş, traktör kullanımı yaygınlaşmıştır. Tarım makineleri arasında en itibarlı olan ve diğer ilerleyen zamanda ortaya çıkacak bütün makinelerin önünü açan traktör‘dür.

 

Tarım Makinelerinin Zararları Nelerdir?

Tarım makinelerinin zararları doğru yapılmayan makine seçimiyle başlar. Bu durum işletme açısından kâr yerine zarara yol açar. Koşullar göz önünde bulundurulmaz, plansız makina uygulamaları seçilirse işler tersine dönebilir. Tarım makineleri yüksek maliyetli bir girdisi olmasından kaynaklı, doğru seçim yapılmazsa şayet işletmenin karlılık oranını negatif yönden etkiler. Dönemin belirli zamanlarında iş gücünün fazla veya eksik olmasına sebep olabilir. Tarım makinelerine fazla rağbet işsizliğe yol açar ve işsiz olan kişiler, aileler büyük kentlere göç etmek zorunda kalırlar. Plansız makineleşme ile dengesiz tarımcılık ortaya çıkabilir. Makine hakkında eğitim almamış kişiler eğer işin başına geçerse gereğinden fazla arıza ve dolayısıyla tamir masrafı olabilir. Yetersiz bakım verimi düşürür. Gereğinden daha heybetli sevilen tarım makinesi fazladan enerji, yakıt kaybına neden olur.

 

Tarım Makineleri Kaça Ayrılır?

Tarım makineleri geniş bir yelpazeye sahiptir. Kullanım yerlerine ve şartlarına göre üçe ayrılır. İş makinası, basit iş makinası ve karmaşık iş makinaları olmak üzere. İş makinesi, başka bir enerji makinasından sağladığı enerji ile üretimi sağlayan araçlara iş makinaları diyoruz. Basit iş makinaları, üzerine uygulanan kuvvetin etkisi altında kalarak ve onu değiştirmeden, kuvvetin yönünde ve şiddetinde çalışan makinalardır. Etkisi altında kaldığı kuvvetin bir çok özelliğini kendine göre, yani kullanım durumlarına göre aranje eden makinalardır.

 

Konya Tarım Makineleri üreticilerine aşaıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.