Bu web sitesi sağlanan hizmetlerin iyileştirilmesi ve web sitemizde en iyi deneyimleri yaşamanız için çerezleri kullanır.

Reddet Kabul Et

Döküm

Döküm

Döküm

5 Kategori

Konya Döküm Sektörü

Türkiye döküm sektörü olarak dünyanın 9.  avrupanın ie 2. en büyük üreticisi konumundadır. Konya bu büyük başarıda en önemli illerimizin başında gelir. Konya Döküm sektöründe dünya standartlarında faaliyet gösteren firmalar bulunmaktadır.

 

Döküm sektörü çalışırken belkide en dikkat edilmesi gereken sektörlerin başında gelmektedir.  Döküm sektöründe çeşitli güvenlik tehlikeleri vardır. Bunlardan bazıları tüm dökümhanelerde ortaktır, ancak diğerleri belirli süreçlere özgüdür. Örneğin, magnezyum dökümü sırasında parlama tehlikeleri meydana gelebilir. Aşağıdaki liste, en yaygın dökümhane güvenlik tehlikelerini vurgular ve bunlardan kaçınmak için yönergeler sağlar.

 

Dökümhanelerde yüksek düzeyde gürültü ve titreşim yaygındır. Bunlar el kol titreşim sendromuna neden olarak yaralanmalara neden olabilir ve gözleri de etkileyebilir. Bazı dökümhanelerde ayrıca düşük temizlik standartları ve çok sayıda yolculuk tehlikesi vardır. İşçiler de bu ortamlarda çalışırken stres ve kaygı yaşayabilirler. Ayrıca ultraviyole ışığa maruz kalmak risklidir.

 

Duman, dökümhanelerde bir diğer yaygın mesleki tehlikedir. Metal eritme işlemi önemli miktarda duman oluşturur ve duman parçacıkları son derece incedir. Bu partiküller yüksek miktarda SiO2 ve Fe içerir. Dökümhanelerde kullanılan en yaygın metal fırınlar, en çok duman üreten kupol fırınlarıdır. Diğer tehlikeler, silika kumu ve olivin kumundan gelen tozları içerir. Bu parçacıkların solunması akciğer hastalıklarına neden olabilir. Uzun süreli maruz kalma da akciğer kanserine yol açabilir.

 

Tozun yanı sıra dökümhane çalışanları bir dizi başka zararlı maddeye de maruz kalmaktadır. Dökümhane sürecinden kaynaklanan ince solunabilir toz akciğer hasarına neden olabilirken, demirli dökümhanelerden gelen metal tozu da solunum sistemi için tehlikeli olabilir. Bazı kum stabilizatörleri asitler ve fenol içerir. Ayrıca klor ve alüminyum ile kontamine olabilirler.

 

Gürültü kirliliği, sağlığı olumsuz yönde etkileyebilecek bir diğer mesleki tehlikedir. Çalışanları uyku ve rahatlama yeteneklerini etkileyerek etkiler. Ayrıca yakındaki sakinleri de etkileyebilir. Gürültü seviyelerini azaltmak için dökümhane çalışanlarının ses yalıtım olukları kullanmasını sağlamak önemlidir. Ses yalıtım olukları, püskürtmeli ses emiciler veya alüminyum kaplamalar kullanılarak monte edilebilir.

 

Metal döküm, ciddi yaralanmalara neden olabilecek yoğun bir işlemdir. Bu işlem, sıvı metalin genellikle bir küre içinde bir boşluk şeklinde şekillendirilen bir kalıba dökülmesini içerir. Dökme işleminden sonra kalıp, soğutma ve silkeleme tünelinden geçer. Ancak daha küçük dökümhaneler doğrudan dökümhane tabanına dökülebilir. Bu tür bir işlem hala toza maruz kalma gibi riskler içermektedir.

 

Dökümhanede silika tozuna maruz kalma

 

İşçilerin silika tozuna maruz kalmasının birçok farklı yolu vardır. Silika maruziyetini belirlemenin en iyi yollarından biri, bir işlemin geride bıraktığı toz kalıntısına bakmaktır. Diğer durumlar daha az belirgin olabilir, ancak yine de güvenli olmayan maruz kalma ile sonuçlanabilir. Daha yaygın senaryolardan bazıları kum döküm işlemleri, kalıcı kalıplama ve santrifüj döküm işlemlerini içerir.

 

Solunabilir kristal silikaya maruz kalma izlenmeli ve kontrol edilmelidir. İşverenlerin, işçilerin maruz kalma düzeylerini izlemesi ve uygun koruyucu önlemleri alması esastır. İzleme, genellikle kaynakları belirlemeye ve uygun temizleme yöntemlerini belirlemeye yardımcı olan maruziyet haritalama ve gerçek zamanlı araçlar aracılığıyla yapılır. Ayrıca işverenler, yüksek düzeyde silika tozu bulunan alanlarda çalışırken her zaman tek kullanımlık giysiler kullanmalıdır.

 

Önerilen düzenleme işçiler için faydalı olsa da, birçok dökümhane yöneticisi bunun endüstriyi ortadan kaldırabileceğinden endişe ediyor. Önerilen düzenlemeler, dökümhanelerin ek toz toplama sistemlerine yatırım yapmasını ve hava kalitesi testlerini artırmasını gerektirecektir. Bununla birlikte, silika maruziyetini önlemek için çok az şey yapacaktır. Aynı zamanda işletmeler için maliyetleri artıracaktır.

 

Silika tozuna maruz kalma, dökümhane çalışanları için ciddi bir sağlık riskidir. Tehlikeli olabilir ve birçok ciddi hastalıktan sorumludur. Silikozu önlemenin en iyi yolu, çalışanların silika tozuna maruz kalmasını sınırlamaktır. Çalışanların maruz kalma düzeylerini izlemek için işyerlerinin endüstriyel hijyen programları kullanmasını sağlamak önemlidir. Tüm dünyadaki dökümhanelerde meydana gelebilecek tehlikeler yaklaşık olarak yukarıda belirttiğimiz gibidir. Konya döküm firmaları alınabilecek en yüksek önlemleri alarak kaza oranını ellerinden geldiğince azaltmayı hedeflemiştir. 

 

Konya Döküm Firmaları Tarafından Üretilen Ürünler

 

Metal döküm, üretim süreci boyunca en yüksek düzeyde dikkat ve kontrol gerektirir. Tutarlı kaliteyi sağlamak için bir dökümhane bir kalite yönetim sistemi uygulamalı ve bunu destekleyecek kaynaklara ve yeteneğe sahip olmalıdır. Kalite güvencesi esastır çünkü kalite önlemlerinin uygulanmaması, aksama süresine ve kusurlu bir ürüne yol açabilir. Ürününüzün kalitesinin ve çalışanlarınızın güvenliğinin en üst düzeyde olduğundan emin olmak için tasarım ve üretimin her aşamasındaki kalite kontrol uygulamaları ile ilgili detayları Konya döküm firmaları ile görüşerek sorabilirsiniz.

 

Dökümhane işlerindeki en önemli tehlikelerden biri metallerin yüksek sıcaklığıdır. Dökümhanelerdeki sıcaklıklar 2600 derece Fahrenheit'e kadar ulaşabilir. Bu sıcaklıklar öngörülemeyen kimyasal reaksiyonlara neden olabilir. İşlem uygun şekilde izlenmezse buhar patlamaları meydana gelebilir. Bu koşullarla ilişkili riskleri en aza indirmek için dökümhanelerde sadece deneyimli dökümhane çalışanları görev yapmalıdır.

 

Döküm ürünleri pazarı, altyapı, enerji üretimi ve otomotiv endüstrisi için artan talep tarafından yönlendiriliyor. Pazarı artıran diğer faktörler arasında hızlı sanayileşme ve teknolojik yenilikler yer alıyor. Bu faktörlere rağmen, bu endüstrinin büyümesini engelleyen bazı önemli zorluklar var. Bu zorlukların üstesinden gelmek için dökümhanelerin, çalışanlarının en etkili güvenlik önlemlerini uygulayarak korunduğundan emin olmaları gerekir.

 

Dökme bir ürünün son şekli, kalıbı tarafından belirlenir. Kalıp, ahşap veya metalden veya bir nesnenin kopyasından yapılabilir. Kalıp yapmak için kullanılan malzemeler, dökülecek metale ve kullanılan döküm yönteminin türüne bağlıdır.

 

Konya döküm sanayi firmalarımızı sizlerle buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Döküm sanayinde Tükiyede lider konumda olan Konya döküm sanayi firmalarını sayfamızda bulabilirsiniz.